Laatste nieuws

Inning contributie in twee keer: in november en februari

Zoals we tijdens de jaarvergadering van 19 november hebben voorgesteld, vindt er voor het komende voetbalseizoen voor de senioren een verhoging van de contributie plaats. De contributiebedragen voor de jeugd blijven ongewijzigd. Hiervoor heeft de vergadering zijn akkoord gegeven. Deze verhoging is noodzakelijk gezien de stijging van allerlei kosten waarmee we te maken krijgen, waarvan de gestegen energieprijs de grootste oorzaak is.

De contributies voor het voetbalseizoen 2022-2023 zijn als volgt:

Senioren
Senioren heren selectie € 180,00
Senioren heren recreatie € 170,00
Senioren dames € 170,00
7 tegen 7 Dames/Heren € 127,50
Heren in training € 100,00

Jeugd
Spelers JO19 € 115,00
Spelers JO17 € 100,00
Spelers JO15 € 95,00
Spelers JO13 € 90,00
Spelers JO12 & JO11 € 85,00
Spelers JO10, JO9 & JO8 € 80,50

Inning contributie in twee keer

We zijn ons ervan bewust dat huishoudens nu wellicht ook te maken hebben met een hoge(re) energierekening. We kiezen er daarom voor om de contributies voor komend seizoen in twee keer te innen. Deze maand wordt eerst 50% procent van het contributiebedrag per spelend lid geïnd via de automatische incasso en in februari 2023 het resterende bedrag.

Meedoenregeling voor kinderen

Heb je een of meerdere kinderen en een laag inkomen? Dan valt het niet mee om je kind(eren) overal aan mee te laten doen. Sommige basisvoorzieningen en activiteiten moeten voor iedereen, dus ook voor kinderen, beschikbaar zijn. Met de meedoenregeling voor kinderen krijg je per kind tot 18 jaar een vergoeding voor bijvoorbeeld sportactiviteiten. Graag verwijzen wij je voor meer informatie naar de website https://www.fijnder.nl/extra-inkomensondersteuning/meedoenregeling-voor-kinderen. Heb je vragen dan kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.