Consul

De consul is verantwoordelijk voor de keuring van de velden bij wedstrijden van de KNVB. De consul is formeel aangesteld door de KNVB. Van een consul wordt verwacht dat hij een onafhankelijke houding kan aannemen bij de uitoefening van zijn taak. Bij afgelasting stelt de consul de wedstrijdsecretaris op de hoogte zodat deze de afgelasting op de website zal vermelden. Bij slechte weersomstandigheden geeft de consul aan op welke velden er niet getraind mag worden. Aan de richtlijnen van de consul dient men zich als leden te houden.

Consul Robbert Konings 06 – 14 36 66 06