Samenwerking met KSV

Na een jarenlange succesvolle samenwerking bij de dames is de samenwerking met KSV uitgebreid. Door de terugloop van het aantal kinderen in Lievelde en Vragender word het voor beide verenigingen lastiger om de indeling van de jeugdteams rond te krijgen. Om deze reden zijn beide jeugdbesturen met elkaar aan tafel gaan zitten. Tijdens het overleg bleek al gauw dat beide verenigingen op een lijn zitten en werden de handen ineengeslagen. Voor het seizoen word ieder jaar bekeken of beide verenigingen zelf voldoende jeugd hebben voor dat jaar. Indien nodig wordt de samenwerking gezocht in de vorm van een combinatieteam.

Jeugdbestuur Erix en KSV.