Historie

Door de jaren heen

VOORGESCHIEDENIS

1944

1951

1961

1971

1981

1991

2001

Voordat voetbalvereniging Erix officieel opgericht is in 1944, was er ruim voor de oorlog al een voetbalvereniging in Lievelde. Deze zag het levenslicht op 20 oktober 1934 en kreeg de naam ‘Voetbalvereeniging Zwaluwen’. Voorzitter was dhr. J. te Brake, Secretaris dhr. J.W. Zegelink, en Penningmeester dhr. F. Ponds. Het oude kasregister is gelukkig nog bewaard gebleven in de archieven van de vereniging.

verslag-ledenvergadering-1937

Het kasregister laat verder zien dat er destijds waar nodig flink geinvesteerd werd in materialen. Enkele opvallende voorbeelden zijn ‘wol voor een keeperstrui (fl 2,32) en balriempjes (fl 0,15). De leden waarvan nog een geldelijk bedrag voor contributie verwacht werden opgetekend in het kasregister.

kasregister-nog-te-ontvangen-contributie

Voetbalvereeniging Zwaluwen bleef bestaan tot 26 december 1939 en werd toen ontbonden vanwege landelijke mobilisatie en opbouw van het Nederlandse leger.

ontbonden-voormobilisatie

In 1944 werd er een vergadering belegd ter wederoprichting van de voetbalclub. Op donderdag 27 juli 1944 werd in café Reijrink ’s avonds om acht uur het biljart aan de kant geschoven. Men verwachtte ’s avonds een grote opkomst voor de oprichtingsvergadering van de plaatselijke voetbalclub.

aanwezige-leden-1e-vergadering-1944

In de vergadering werden belangrijke organisatorische zaken besproken. Overeengekomen dat Sparta de naam zou worden van de voetbalvereniging. Tevens werd het eerste bestuur gekozen. Deze bestond uit: J. Sonderen (voorzitter), Jan ter Horst (secretaris) en Harrie Reijrink (penningmeester). Op de eerste ledenvergadering werd besloten, dat de leden een overhemd of shirt bij de voorzitter moesten inleveren om te verven om zodoende eenkleurig op het veld te verschijnen. Ook werd de eerste leren bal aangeschaft: Jan ter Horst moest er in het westen een kilo boter voor betalen. Zo werd jarenlang gevoetbald met de zogenaamde ‘boterbal’. Op dinsdag 1 augustus 1944 werd een geschikt terrein gevonden om wedstrijden te spelen en wel bij de boerderij van Baks aan de Flierdijk. De eerste wedstrijd werd daar gespeeld op zondag 15 augustus tegen Borculo. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 3-3. Zo af en toe werd er een wedstrijd tegen een team van onderduikers georganiseerd. Zo kwam het eens voor dat in een wedstrijd voor het begin van de tweede helft een jongen vanuit Lichtenvoorde kwam fietsen om te waarschuwen dat de Duitsers er aankwamen. Het veld werd ontruimt, en de onderduikers schoten als mollen in de grond. Op het moment dat de Duitsers arriveerden was er geen voetbalveld meer te zien, en liepen de koeien gewoon weer in ‘de wei’. Na de oorlog speelde de voetbalclub een kleine onderlinge competitie met de omliggende kerkdorpen. Tijdens de eerste jaarvergadering d.d. 23 juli 1945 werd Harrie Reijrink als nieuwe voorzitter gekozen.

historie-6

Op de foto twee van de oprichters Harrie Reijrink en Jan ter Horst

Op 27 december 1945 kwam het bericht dat de voetbalvereniging officieel was toegelaten tot de K.N.V.B. afdeling Gelderland. Men mocht echter de naam “Sparta” niet meer voeren en dus werd de vereniging in 1e instantie ingeschreven onder de naam “Lievelde”. De wedstrijden werden gespeeld op het veld van Te Brake. De ingang die eerst nog aan de grote weg lag, werd verplaatst naar de andere hoek, aan de Papenweg. Toen op 15 juli 1946 de competitie werd stopgezet, stond het eerste elftal bovenaan met 24 punten uit 12 wedstrijden. Tijdens de tweede jaarvergadering in 1946 werd de naam “Lievelde” veranderd in “R.K.V.V. ERIX”. Gerard Gralike bedacht deze nieuwe naam, die uit het Grieks stamt en “Onoverwinnelijk” betekent. Het eerste lustrum werd op zeer bescheiden wijze gevierd. De vereniging groeide gestaag. In het seizoen ’49-’50 werd met 5 elftallen aan de competitie deelgenomen, te weten 3 senioren- en 2 juniorenelftallen.

De sportieve resultaten lieten nog op zich wachten, mede omdat een 7-tal Erix-leden in 1947 naar het toenmalig Nederlands Indië moesten om daar het vaderland te dienen.

Erix leden uit 1947
Achterste rij vanaf links: Antoon Gralike, Cornelis te Brake, Hemmie te Walvaart, Jan Bomers, Herman te Brake, Bernard van Westerhuis, Jan Siemes, Jan Beusink, Theo Berentsen, Jan te Brake, Jan te Brake, Frans Oolthuis, Gerard Klein Gunnewiek, Harrie Kramer, Willem Busch. 2e rij: Jos te Brake, Antoon Beusink, Hennie Elferink, Harrie Stoteler, Jan Klein Gunnewiek, Jopie Gralike, Gerrit te Plate, Jan Stoverink, Hendrik te Brake, Hennie Toebes, Theo Busch, Jan Beusink, Bernard Hartman, Henkie Penterman, Gerard Busch, Frans Berentsen, Jan Konings, Jan Donderwinkel, Bennie Gralike, Guus Kasten, Bernard Tanck, Harrie Reijrink, Jan ter Horst, Harrie Berentsen. voorste rij: Herman Tanck, Frans Kramer, Bernard te Brake, Jan Pondes, Frans te Walvaart, Gerrie Elferink, Tonnie Stevens.

In 1951 begon het tijdperk van Jan Stöteler. Hij volgde Harrie Reijrink op als voorzitter. Samen met Jan ter Horst en Hendrik Hubers was hij jarenlang een van de steunpilaren van de vereniging. Penningmeester Jan ter Horst zag erop toe, dat naast de contributie-, donateur-, begunstiger- en entreegelden er nog een bron van inkomsten was voor de clubkas, namelijk de opbrengst van de jaarlijkse toneelavond.

historie-3

Kampioensfoto uit 1951
Staand vanaf links: Hendrik Hubers (secretaris), Jan Konings, Toon Harbers, Herman Huirne, Hemmy te Walvaart, Theo Berentsen, Harrie Stoteler, Gerard Gralike, Frans Oolthuis, Jan ter Horst (penningmeester) en Jan Stoteler (Voorzitter) Zittend: Jopie Gralike, Frans Kramer, Henny Rietberg,…?… Harrie Kramer en Jan Bomers.

Hendrik Hubers was in die jaren een duizendpoot als secretaris, trainer, consul, en terreinknecht van de vereniging. Ook de rol van geestelijk adviseur Pastoor Mientjes was destijds van grote betekenis. Tijdens elke ledenvergadering sprak hij de aanwezigen moraliserend toe en trachtte ze aan te zetten tot een retraite in Zenderen. Erix heeft in de loop der tijden vele sportieve ups en downs gekend. In 1953 degradeerde het eerste elftal naar de tweede klas. In 1954 werd Erix 1 kampioen van de 2e klas afd. N, maar wisten geen promotie te bewerkstelligen. Ook de junioren zetten het tweede lustrum luister bij door kampioen te worden. In 1956 werd het eerste elftal kampioen van de 2e klas G.V.B. afd. N en na twee gewonnen promotiewedstrijden tegen Vorden promoveerden ze naar de 1e klas G.V.B. Het volgende seizoen degradeerden ze weer naar de 2e klas. In 1958 werd gestart met een afdeling aspiranten. 23 Leden van 9 tot 12 jaar trainden onder leiding van Hendrik Hubers. Het derde lustrum in 1959 werd luister bijgezet door een kampioenschap voor zowel Erix 1 als Erix 2. Het 1e elftal verloor de promotiewedstrijden tegen MEC 1 zowel uit als thuis met 3-2. Het 2e elftal wist te promoveren door beide wedstrijden tegen Mariënveld 1 met 2-1 te winnen. In datzelfde jaar werd Erix 1 wederom kampioen. Door de uitwedstrijd tegen DVOA uit Aalten met 3-0 te winnen en de thuiswedstrijd met 1-2 te verliezen, moest er een beslissingswedstrijd worden gespeeld op het Longa-terrein. Door een 4-2 overwinning promoveerde Erix 1 naar de 1e klas G.V.B.

Door een oudijzeraktie en een bijdrage van Opa Reyrink kon het bestuur een motormaaimachine aanschaffen. Leo Betting volgt in 1964 Hendrik Hubers op als secretaris. Dit jaar bleef het 1e elftal op het nippertje in de 1e klas na een spannende zaterdagavond in Beltrum. In 1965 moest Erix 1 na een beslissingswedstrijd tegen Bredevoort 1 op het Longa-terrein degraderen naar de 2e klas. Onder leiding van Piet Hillen werd door de pupillen aan de competitie deelgenomen. In 1966 wordt de verplichte training afgeschaft. Wegens de geringe belangstelling voor de training neemt dhr. Heutink ontslag als trainer. Dhr. Bulthuis wordt de nieuwe trainer. In 1967 wordt hij opgevolgd door Jan Blanken uit Groenlo. Als waarborgsom voor de training moeten de spelers 25 gulden betalen. In 1968 werd het tijdens de jaarvergadering bij Herman Arink zo rumoerig, dat er niet meer werd genotuleerd en dat de rondvraag niet werd afgemaakt. In 1969 is er weer wat te vieren. Tijdens de receptie t.g.v. het 25-jarig jubileum werden Jan ter Horst en Hendrik Hubers onderscheiden met de Zilveren Bondsspeld. Wim Rasing wordt de nieuwe penningmeester.

archief-2

Foto uit 1969
staand vanaf links: Leo Betting, Frans Kramer, Gert Klein Gunnewiek, Tonnie Ebbers, Jan Rietberg, Bennie Donderwinkel, Gerrie Koenders, Bennie Tanck, Frans Donderwinkel, Theo te Plate, Bennie Wielakker, Theo te Brake, Bennie Stevens, Aloys Klein Gunnewiek, Jos Arink, Jos te Brake,.Frans ter Bogt, Romy te Vaarwerk, Jan ter Horst, Hendrik Hubers, Jan Stoteler. Middelste rij: Jos Hulshof, Henk Frank, Hendrik Everink, Henk Rietberg, Harrie Baks, Aloys te Brake,..??.., Voorste rij: Johan Lorist, Anton Buil, Bennie Weenink, Freddy van Bronckhorst, Hennie Ressing, Martin Ebbers, Anton te Poele, Theo Klein Gunnewiek, Emiel Klein Tank, Hemmie Oolthuis, Harrie Blanken (trainer), Paul Kasten, Leo Klein Gunnewiek.

historie-2

Erix 1 wordt op het terrein van Te Brake na een 3-1 overwinning op RKZVC 1 kampioen en promoveert naar de 1e klas G.V.B. Op zondag 28 september 1969 worden de nieuwe velden in gebruik genomen met de wedstrijd Erix 1 – Bredevoort 1. Deze wedstrijd gaat met 2-3 verloren. Mede door de vele blessures degradeert Erix 1 op het eind van het seizoen naar de 2e klas.

Op 25 november 1973 wordt het nieuwe gymlokaal annex kleedlokaal geopend: Sportpark Del Akker. In 1974 wordt Bennie Wielakker opgevolgd als trainer door Atilla Hatumena. Op het eind van de competitie hebben zowel Erix 1 als Diepenheim 1 een gelijk aantal punten (32), zodat een beslissingswedstrijd uit moet maken wie zich kampioen mag noemen van de 2e klas E. De wedstrijd op sportpark “De Bijenkamp” in Eibergen gaat met 2-1 verloren, mede door een blessure van René Vos en ondanks een doelpunt van Emiel Vos.

1975

In 1975 wordt Willy Hulshof voorzitter van voetbalvereniging Erix. Jan Stöteler wordt benoemd tot erevoorzitter. Hatumena wordt opgevolgd door H. Weevers uit Winterswijk. De thuiswedstrijden worden tijdens het seizoen ’76-’77 afgewerkt op het veld achter de toenmalige huishoudschool; de trainingen zijn op het veld bij Bennie Stevens in de Schans. In 1977 worden de eerste reklameborden geplaatst en wordt voor de eerste keer het huistoernooi gehouden met als inzet de “Jan Stöteler-wisseltrofee”. In 1978 neemt Clemens Nales het secretariaat over van Leo Betting. In 1979 treedt Willie Hulshof af als voorzitter; Jos Arink volgt hem op. Bij de trainers worden Weevers (selectie) en Harbers (jeugd) opgevolgd door respectievelijk Harrie Notten en Wim Oonk. 1980 is een belangrijk jaar voor Erix. Erix “krijgt” een instructielokaal, kleedkamers, veldverlichting en een parkeerplaats. Om het geheel te kunnen bekostigen wordt er in oktober 1979 een fancy fair bij Hotel Reijrink gehouden. Hierbij wordt een bedrag van rond de fl. 10.000,– bijeen gebracht. Daarnaast worden er 300 renteloze aandelen uitgegeven van fl. 100,– per aandeel. Veel inwoners van Lievelde maken hier gebruik van om de vereniging te steunen.

Wieggers wordt de nieuwe trainer van de selektie, maar tijdens de winterstop neemt Harrie Notten de taken al weer van hem over Erix neemt met een dameselftal deel aan de competitie en ze worden o.l.v. Clemens Leemreize het eerste jaar kampioen.

In 1982 wordt Erix 2 kampioen en na twee beslissingswedstrijden op het Longa-terrein tegen RKZVC 3 promoveren ze naar de 2e klas. In 1983 neemt Erix met zes senioren en twee dames-elftallen deel aan de competitie. Erix 1 wordt tweede in de 2e klas B en mag daarom tegen WWV uit Deventer een beslissingswedstrijd spelen om een plaats in de 1e klas. Op 2e Pinksterdag wordt op het terrein van Baakse Boys met 4-1 gewonnen, waardoor promotie een feit is.

historie-5

Erix 1 1983-1984
Staand vanaf links: Fons ten Have, Harrie Notten, Angelo Vos, Marcel Nienhuis, Albert Ponds, Rinus de Bruin, Hans Weenink, Clemens Klein Gunnewiek, Ben Weenink, Alfons te Poele, Vincent Klein Gunnewiek en Adrie Harbers. Knielend vanaf links: Bennie Beerten, Peter Spekschoor, Johnny Stevens, Vincent Hulshof, Marcel te Poele, Kees Weenink, Fons Weenink, Hemmie Beerten.

receptie-40jaar

In 1984 wordt het 40-jarig bestaan gevierd met een receptie en een feestavond in de tot feestzaal omgebouwde gymzaal. Het instructielokaal en de oefenhoek worden uitgebreid. Notten wordt opgevolgd door Jan Blanckenborg. Vos Vlees wordt de eerste shirt-sponsor. Erix neemt met acht senioren- en twee damesteams deel aan de competitie. Clemens Nales volgt Jos Arink op als voorzitter van v.v. Erix in 1986. Michel Frencken volgt Jan Blanckenborg op als trainer van de selectie. In 1988 degradeert Erix 1 naar de 2e klas GVB na een verblijf van vijf jaar in de 1e klas. In januari 1989 wordt wordt trainer Michel Frencken opgevolgd door Wim Oonk die vanuit de jeugd wordt doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer.

Door een tweede plaats promoveert Erix 1 in 1992 onder leiding van Wim Oonk naar de 1e klas. In verband met werkzaamheden aan de velden in Lievelde wordt de laatste wedstrijd tegen Lochuizen gespeeld bij Longa 30. Deze wordt door doelpunten van Marty Holkenborg, Jeroen Stevens en Erwin van Vuren (2x) duidelijk met 4-0 gewonnen.

historie-1

Erix 1 1991-1992
Trainer Wim Oonk wordt op de schouders wordt genomen.

In 1992 volgt Johnny klein Avink Wim Rasing op als penningmeester. George Peeters wordt in het jaar erop aangesteld als hoofdtrainer. In 1993 worden twee nieuwe kleedkamers, een E.H.B.O.-kamer en een tegelpad naar en langs het hoofdveld gerealiseerd. Het 50-jarig bestaan wordt in 1994 gevierd middels een ludieke meerkamp, Sportcafé Lokaal, jeugd-feest, receptie, feestavond en de uitgifte van een jubileumboek. Erix 1 wordt kampioen van de eerste periode in de eerste klasse B, maar weet geen promotie te bewerkstelligen. In het jaar hierop vervallen de standaardklassen GVB en wordt de klassen toegevoegd aan de KNVB-klassen 5 en 6. In 1995 volgt Vincent Hulshof Clemens Nales na een voorzitterschap van bijna 10 jaar op als voorzitter. Trainer George Peeters wordt na 4 jaar opgevolgd door Frank Verheijen. Deze weet in het 1e jaar direct promotie te bewerkstelligen naar de 5e klasse. Op kermiszondag heeft Erix 1 voldoende aan een gelijkspel aangezien eerder in een thuiswedstrijd al met 5-2 ruim gewonnen werd tegen Rietmolen. Na een spannende uitwedstrijd op kermiszondag tegen H&K was een 0-0 voldoende om te promoveren.

promotie-hk

Foto promotie tegen H&K seizoen 1996-1997

In het jaar daarop degradeerde Erix 1 echter direct terug naar de 6e klasse. In 1997 start Erix volop met het plan voor uitbreiding van Sportpark Delakker. De onzekerheid over het trainingsveld naast het klooster ‘Loreto’ heeft hier ook toe doen besluiten. In een ledenvergadering wordt mandaat aangevraagd voor aankoop van grond om deze uitbreiding uit te kunnen voeren. Deze wordt unaniem gegeven. In de jaren daarna wordt door het bestuur van Erix intensief overleg gevoerd met gemeente en ruilverkavelingscommisie over aankoop grond en het ruilen van kavels om een optimaal trainingsveld aan te kunnen leggen. In 1997 wordt Harrie Bannink uit Gaanderen aangesteld als nieuwe trainer.Deze blijft 1 jaar. In 1998 volgt Cees Bakker trainer Harrie Bannink op en een aantal sportief interessante jaren breken aan. in het 1e jaar wordt ruim voor het einde van het seizoen de kampioensvlag al gehesen. In een uitwedstrijd bij Mec scoort Rob Nales het benodigde en enige doelpunt voor het kampioenschap. In het seizoen 1999-2000 beleeft Erix 1 een seizoen met 2 gezichten. Met de 1e periode op zak kijkt de club al voorzichtig naar boven naar de 4e klasse. Een slechte 2e helft van het seizoen zorgt er voor dat er geen promotiewedstrijden gespeeld worden, maar degradatiewedstrijden. Na een gelijk spel tegen UHC Herne en verlies tegen SVO ’68 Ooij is in de laatste wedstrijd een 6-3 overwinning tegen Craneveld net voldoende om in de 5e klasse te blijven.

archief-10

In 2000 neemt Jose Oosterholt het secretariaat over van Jos Porskamp. In 2001 wordt historie geschreven binnen de vereniging. Door een behaalde periode kan Erix de promotie naar de 4e klasse bewerkstelligen in een thuiswedstrijd tegen AD’69. Na een zinderende wedstrijd brengt een afstandschot van 35 mtr van Dimitri Reinders en doelpunten van Peter te Brake en Leon Klein Tank de 3-2 overwinning op het bord. Erix promoveert daarmee voor het eerst in de geschiedenis naar de 4e klasse. Het jaar daarna is voor het eerste elftal een jaar van overleven. Met interessante tegenstanders als SDOUC, Ulftse boys, Gendringen, Silvolde, Sc Eibergen en RKZVC weet men aan het eind nipt in de 4e klasse te blijven door een beslissingswedstrijd in Ruurlo tegen Reunie met 1-0 winnend af te sluiten.

In 2003 wordt het langverwachte 3e veld aangelegd. De vereniging, onder bezielende leiding van voorzitter Vincent Hulshof, heeft het voor elkaar gekregen om na veel overleg en doorzetten een prachtig derde veld op het sportpark Delakker gerealiseerd te krijgen. De vereniging is op dat moment niet meer afhankelijk van het veld bij Klooster Loreto. In 2003 degradeert Erix 1 terug naar de 5e klasse. Eddy Marwa wordt opgevolgd door Boudewijn Inia waarbij men in 2005 met een sterk verjongd elftal teruggaat naar de 6e klasse. George Peeters komt het jaar erna terug op het ‘oude nest’ voor een 2e periode na een eerdere aanstelling in de jaren negentig.

archief-11

In 2008 promoveert Erix naar de 5e klasse door het nacompetitieduel tegen SVBV uit Barchem met 2-0 te winnen door doelpunten van Thijs Gotink en Peter te Brake. Trainer Niek Schreurs uit Dinxperlo wordt aangesteld waarmee men in de daar opvolgende jaren promotie naar de 4e klasse net misloopt.

Archiefbeelden

Beeldmateriaal opsturen

Erix is druk bezig om de historie van de club zo compleet mogelijk te maken. Ben je in bezit van historische beelden of heb je nog hoogtepunten die niet mogen ontbreken op deze pagina? Neem dan contact op met de webmaster.