Laatste nieuws

Komende week inning 2e helft contributie

Net zoals vorig seizoen vindt de inning van de jaarlijkse contributie ook dit seizoen weer in twee termijnen plaats. Deze maand wordt het resterende bedrag van de contributie geïnd. Dat doen we via een automatische incasso. De eerste 50% was in oktober 2023 al geïncasseerd.

Wij hebben onze leden ook gemaild. Heb jij dit bericht niet ontvangen, maar ben je wel lid? Laat dit dan graag even weten via een e-mail naar secretaris@vverix.nl. Dank je wel.