Laatste nieuws

Hans Weenink tot erelid benoemd tijdens Erixdag

Tijdens de zeer geslaagde Erixdag op 20 mei jongstleden werd Hans Weenink tot erelid van vv Erix benoemd. Maar liefst 36 jaar heeft hij zich voor de jeugd van onze club ingezet! Fantastisch. En nog altijd vinden we hem langs de lijn bij de 45+ en bij de vrijdagmiddagploeg. Een dik verdiende onderscheiding!