Laatste nieuws

Groen licht voor verzelfstandiging

Op dinsdagavond 7 november heeft de gemeenteraad van Oost Gelre ingestemd met de programmabegroting 2024-2027. In deze begroting is een eenmalige bijdrage van € 250.000,– opgenomen voor de verzelfstandiging van het beheer en onderhoud bij v.v. Erix. De eenmalige bijdrage komt beschikbaar in het kalenderjaar 2024.

Als bestuur zijn we erg blij met dit besluit. Hierdoor kunnen we de plannen volgens het visiedocument 2023 ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit om ervoor te zorgen dat we onze club toekomstbestendig en gezond houden. Met de benodigde investeringen kunnen we de kwaliteit van de velden en de voorzieningen op niveau houden en ook energiebesparende maatregelen treffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van LED-verlichting rondom de velden, PV-installatie en beregening ondergronds / robotmaaier(s), verduurzaming gebouwinstallaties en onderhoudsarme aankleding rondom de velden.

Verdere informatie volgt de komende tijd

Binnenkort vindt er nader overleg met de gemeente Oost Gelre plaats om het plan voor de verzelfstandiging in detail uit te werken en vast te stellen. Zodra het plan van aanpak definitief is, informeren wij je daar vanzelfsprekend weer over. Ook het visiedocument delen we dan graag met je. Wij kijken met veel enthousiasme naar de komende periode uit.

Samen aan de slag voor een (financieel) gezonde toekomst van onze club!