Vertrouwenspersoon

Voetbalvereniging Erix kent gedragsregels die een goede basis moeten zijn om op een plezierige en normale manier je hobby uit te voeren. In geval van afwijkend of onbehoorlijk gedrag vinden wij dat een ieder, die op welke manier ook betrokken is bij de vereniging, een ander moet kunnen wijzen op gedrag of fatsoensnormen.

De standaard regels zijn voor de jeugd vastgelegd in het jeugdinformatieboekje.  (niels …. link naar betreffende bladzijde in het boekje (gedragsregels). Indien U het nodig acht, kunnen meldingen via bijgaande link aan het bestuur gemaild worden. Wij nemen dan contact met u op.

Daarnaast hebben we twee vertrouwenspersonen bereid gevonden om, in eerste instantie buiten de organisatie om, een luisterend oor te zijn bij ongewenst gedrag of intimidatie. Deze zullen gezamenlijk met u kunnen bepalen wat eventueel te volgen stappen zijn.

Er is, indien gewenst, contact te zoeken met onderstaande vertrouwenspersonen.

vertrouwenspersoon 1….. (voorstellen)
vertrouwenspersoon 2….. (voorstellen)

… Han moet hier nog verdere informatie vermeld worden over protocol bij ongewenst gedrag….