Laatste nieuws

Overlijden Marten Adema

Ons bereikte het droevige bericht dat Marten Adema op 66-jarige leeftijd is overleden.

Marten was een echte verenigingsman met een groot blauw-wit Erix-hart. Tientallen jaren zette hij zich op allerlei gebied in voor onze voetbalvereniging. Zo was hij in het verleden bestuurslid, elftalleider en kantinevrijwilliger. De laatste jaren verzorgde hij met name het onderhoud van de voetbalvelden en vervulde hij de functie van consul. Wekelijks bracht hij vele uren door op sportpark Delakker. Ook was hij vaste supporter van het eerste elftal en was hij altijd in voor een praatje met jong en oud langs de lijn. Wat gaan wij hem enorm missen. Wij zijn Marten dankbaar voor alles wat hij voor v.v. Erix heeft gedaan en betekend.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn zus en huisgenoot Marieke en zijn andere zussen en broers en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, leden en vrijwilligers v.v. Erix