Laatste nieuws

Overlijdensbericht Jan klein Avink

Ons bereikte het droevige bericht dat Jan klein Avink op 71-jarige leeftijd is overleden. Jan zette zich lange tijd met grote betrokkenheid in voor onze voetbalvereniging. In het verleden was hij actief spelend lid en later werd hij teamleider bij de senioren. Daarnaast zorgde hij in de afgelopen jaren samen met andere vrijwilligers voor het onderhoud van de velden. Ook regelde Jan allerlei zaken rondom het kantinebeheer. Wij zijn Jan dankbaar voor alles wat hij voor v.v. Erix heeft gedaan en betekend.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Elly, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, leden en vrijwilligers v.v. Erix