Laatste nieuws

4 mei 2019: Uitje Vrienden van v.v. Erix

Beste Vrienden van v.v. Erix,

Ook voor dit jaar zijn we weer druk doende met het bestuur van de Vrienden van v.v. Erix om (weer) het jaarlijkse legendarische uitje voor onze vrienden te organiseren.

Het uitje staat gepland op zaterdagmiddag en -avond 4 mei 2019. De exacte tijden volgen later.

Voor de organisatie is het wenselijk om vroegtijdig op de hoogte te zijn van het aantal vrienden dat aanwezig zal zijn bij deze activiteit(en). Mocht je nu al weten dat je deze dag hogere prioriteiten hebt dan het uitje van de vrienden van v.v. Erix, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Ook als je wel kunt, ontvangen we graag een bevestiging.

De aan- of afmelding ontvangen we graag voor 10 februari 2019 door een mail te sturen naar vrienden@vverix.nl.

Met sportieve groet,
Bestuur ‘Vrienden van v.v. Erix’

Fons te Poele (voorzitter)
Johnny klein Avink (penningmeester)
Rowan Weenink (secretaris)